(+848) 3754 7000

Sản phẩm

Ống kẽm nhũ hình tròn

Mô tả chung
  1. Bảng quy cách sản phẩm
  2. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm
Tài liệu kĩ thuật
Thông tin thêm
Sản phẩm khác cùng loại
Thương hiệu cùng loại