(+848) 3754 7000

Sản phẩm

Ống xi mạ điện phân

Mô tả chung
  1. Bảng qui cách trọng lượng ống thép tròn
  2. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm
Tài liệu kĩ thuật
Thông tin thêm
Sản phẩm khác cùng loại
Thương hiệu cùng loại