(+848) 3754 7000

Sản phẩm

Ống thép vuông mạ kẽm

Mô tả chung
  1. Bảng qui chuẩn trọng lượng
  2. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm
  3. Giấy aa
Tài liệu kĩ thuật
Thông tin thêm

Giấy AA

Sản phẩm khác cùng loại
Thương hiệu cùng loại