(+848) 3754 7000

Sản phẩm

Ống đường hàn xoắn

Mô tả chung
  1. Bảng quy cách sản phẩm
  2. Tính chất cơ lý
  3. Thành phần hóa học
  4. Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm
Tài liệu kĩ thuật
Thông tin thêm
Sản phẩm khác cùng loại
Thương hiệu cùng loại