(+848) 3754 7000

Gốm sứ

THEO NHÃN HIỆU

  • Nhật Trường vinh

Giả Cổ

Với cách tạo sản phẩm rất riêng. Dựa trên nền tảng cơ bản để tìm về xu hướng xưa. Mỗi sản phẩm là một sự khác biết, một nét đẹp riêng. Xưa là xu hướng ngày nay.

Mô tả chung
null
Tài liệu kĩ thuật
Thông tin thêm

Với cách tạo sản phẩm rất riêng. Dựa trên nền tảng cơ bản để tìm về xu hướng xưa. Mỗi sản phẩm là một sự khác biết, một nét đẹp riêng. Xưa là xu hướng ngày nay.

Sản phẩm khác cùng loại
Thương hiệu cùng loại