(+848) 3754 7000

Gốm sứ

THEO NHÃN HIỆU

  • Nhật Trường vinh

Bắn cát

Bắn cát: được xử lý đặc biệt dưới độ lửa cao. Là kết quả của sự kết hợp tuyệt vời những gì mộc mạc với sắc thái của tự nhiên. Phù hợp với bất kì môi trường ngoại cảnh nào.

Mô tả chung
null
Tài liệu kĩ thuật
Thông tin thêm

Bắn cát: được xử lý đặc biệt dưới độ lửa cao. Là kết quả của sự kết hợp tuyệt vời những gì mộc mạc với sắc thái của tự nhiên. Phù hợp với bất kì môi trường ngoại cảnh nào.

Sản phẩm khác cùng loại
Thương hiệu cùng loại