(+848) 3754 7000

Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

-          Kinh doanh sắt thép

-          Gốm sứ

-          Bất động sản

-          Dược