(+848) 3754 7000

Projects

Đại Lộ Đông Tây - TPHCM Project

Cung Cấp : ống thép đen hàn Thực hiện năm : 2009 Dự án được xây dựng bằng nguồn vốn

ODA của chính phủ Nhật Bản .

Hiện là cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á.

NorthSide